Hiển thị:
Trang

 Bìa mica A4 mỏng
Bìa mica A4 mỏng

A4 (210 x 297) mm (100 tờ/tập)..

62.000 VNĐ
 Giá đỡ đa năng (Clip Board) Deli 9258
Giá đỡ đa năng (Clip Board) Deli 9258

 Khổ A4, thường được dùng để kẹp sách, tạp chí, tài liệu,.....

69.000 VNĐ
Băng dính 2 mặt 1 cm
Băng dính 2 mặt 1 cm

..

1.500 VNĐ
Băng dính 2 mặt 1,5 cm
Băng dính 2 mặt 1,5 cm

..

2.000 VNĐ
Băng dính 2 mặt 2 cm
Băng dính 2 mặt 2 cm

..

2.500 VNĐ
Băng dính 2 mặt 2,5 cm
Băng dính 2 mặt 2,5 cm

..

3.000 VNĐ
Băng dính 2 mặt 5 cm
Băng dính 2 mặt 5 cm

..

5.000 VNĐ
Băng dính dán gáy, các mầu 5cm
Băng dính dán gáy, các mầu 5cm

..

11.000 VNĐ
Băng dính giấy 1.5 cm
Băng dính giấy 1.5 cm

..

4.000 VNĐ
Băng dính giấy 2 cm
Băng dính giấy 2 cm

..

5.000 VNĐ
Băng dính giấy 5 cm
Băng dính giấy 5 cm

..

10.000 VNĐ
Bìa hồ sơ 2 còng nhẫn (D Ring File) Deli 5383
Bìa hồ sơ 2 còng nhẫn (D Ring File) Deli 5383

Khổ A4, gáy rộng: 28mm, bìa dày 0.95mm..

35.000 VNĐ
Bìa hồ sơ 2 còng nhẫn (D Ring File) Deli 5387
Bìa hồ sơ 2 còng nhẫn (D Ring File) Deli 5387

Khổ A4, gáy rộng 40mm, bìa dày 1.1mm..

39.000 VNĐ
Bìa mica A4 trung
Bìa mica A4 trung

A4 (210 x 297) mm (100 tờ/tập)..

75.000 VNĐ
Bút chì 2B Staedtler Noris 120
Bút chì 2B Staedtler Noris 120

..

11.000 VNĐ
Bút chì gỗ 2B có tẩy Deli 37000
Bút chì gỗ 2B có tẩy Deli 37000

..

4.000 VNĐ
Bút chì gỗ 2B Deli S907
Bút chì gỗ 2B Deli S907

..

3.000 VNĐ
Bút dấu dòng (Highlighter) Deli S600
Bút dấu dòng (Highlighter) Deli S600

..

9.000 VNĐ
Bút dấu dòng (Highlighter) Deli S621
Bút dấu dòng (Highlighter) Deli S621

..

9.000 VNĐ
Bút Gel chữ A
Bút Gel chữ A

Có 3 mầu mực Đen, Tím, Xanh..

3.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 20 của 161 (9 Trang)