Hiển thị:
Trang

Ghim # 10 Deli 0010N
Ghim # 10 Deli 0010N

#10; 1000 cái/hộp (15 tờ)..

3.000 VNĐ
Ghim mũ màu Deli 0021 (Push Pins)
Ghim mũ màu Deli 0021 (Push Pins)

23mm; 35 cái/hộp (5 mầu)..

9.000 VNĐ
Ghim Plus # 10
Ghim Plus # 10

..

4.000 VNĐ
Ghim vòng C62
Ghim vòng C62

100 cái/hộp..

3.000 VNĐ
Ghim vòng Inox Deli 0025 (Paper clips)
Ghim vòng Inox Deli 0025 (Paper clips)

29mm; 100 cái/hộp..

8.000 VNĐ
Ghim vòng nhiều mầu Deli 0024 (Paper clips)
Ghim vòng nhiều mầu Deli 0024 (Paper clips)

29mm; 100 cái/hộp (6 màu)..

8.000 VNĐ
Hộp đựng ghim (Clip box) Deli 0988
Hộp đựng ghim (Clip box) Deli 0988

..

16.000 VNĐ
Hộp đựng ghim (Clip box) Deli 9881
Hộp đựng ghim (Clip box) Deli 9881

..

18.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 15 mm đen
Kẹp bướm thường 15 mm đen

Kích thước 15 mm; hộp 12 cái..

7.000 VNĐ
Nam châm gắn bảng (Magnet) Deli 7824
Nam châm gắn bảng (Magnet) Deli 7824

..

16.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 19mm đen
Kẹp bướm thường 19mm đen

Kích thước 19 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ
Ghim 24/6 Deli 0012N
Ghim 24/6 Deli 0012N

24/6; 1000 cái/hộp  (25 tờ)..

7.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 25mm đen
Kẹp bướm thường 25mm đen

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

12.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 32mm đen
Kẹp bướm thường 32mm đen

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

14.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 41 mm đen
Kẹp bướm thường 41 mm đen

Kích thước 41 mm; hộp 12 cái..

20.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 51mm đen
Kẹp bướm thường 51mm đen

Kích thước 51 mm; hộp 12 cái..

32.000 VNĐ
Kẹp bướm Deli 15mm đen
Kẹp bướm Deli 15mm đen

Kích thước 15 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ
Kẹp bướm Deli 19mm đen
Kẹp bướm Deli 19mm đen

..

10.000 VNĐ
Kẹp bướm đen Deli 25mm
Kẹp bướm đen Deli 25mm

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ
Kẹp bướm Deli 32mm đen
Kẹp bướm Deli 32mm đen

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

16.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 20 của 27 (2 Trang)