Hiển thị:
Trang

Ghim # 10 Deli 0010N
Ghim # 10 Deli 0010N

#10; 1000 cái/hộp (15 tờ)..

3.000 VNĐ
Ghim Plus # 10
Ghim Plus # 10

..

4.000 VNĐ
Hộp đựng ghim (Clip box) Deli 0988
Hộp đựng ghim (Clip box) Deli 0988

..

16.000 VNĐ
Hộp đựng ghim (Clip box) Deli 9881
Hộp đựng ghim (Clip box) Deli 9881

..

18.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 15 mm đen
Kẹp bướm thường 15 mm đen

Kích thước 15 mm; hộp 12 cái..

7.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 19mm đen
Kẹp bướm thường 19mm đen

Kích thước 19 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ
Ghim 24/6 Deli 0012N
Ghim 24/6 Deli 0012N

24/6; 1000 cái/hộp  (25 tờ)..

7.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 25mm đen
Kẹp bướm thường 25mm đen

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

12.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 32mm đen
Kẹp bướm thường 32mm đen

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

14.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 41 mm đen
Kẹp bướm thường 41 mm đen

Kích thước 41 mm; hộp 12 cái..

20.000 VNĐ
Kẹp bướm thường 51mm đen
Kẹp bướm thường 51mm đen

Kích thước 51 mm; hộp 12 cái..

32.000 VNĐ
Kẹp bướm 15mm Đen (38566) ( Deli)
Kẹp bướm 15mm Đen (38566) ( Deli)

Kích thước 15 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ
Kẹp bướm 19mm Đen (38565) (Deli)
Kẹp bướm 19mm Đen (38565) (Deli)

..

10.000 VNĐ
Kẹp bướm 25mm Đen (38564) (Deli)
Kẹp bướm 25mm Đen (38564) (Deli)

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ
Kẹp bướm 32mm Đen (38563) (Deli)
Kẹp bướm 32mm Đen (38563) (Deli)

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

16.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 15mm Deli 8556A
Kẹp bướm màu 15mm Deli 8556A

Kích thước 15 mm; hộp 60 cái, 4 màu..

35.000 VNĐ
Kẹp bướm Deli 19mm màu 8555A
Kẹp bướm Deli 19mm màu 8555A

Kích thước 19 mm; hộp 40 cái, 4 màu..

39.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 25mm Deli 8554A
Kẹp bướm màu 25mm Deli 8554A

Kích thước 25 mm; hộp 48 cái, 4 màu..

49.000 VNĐ
Kẹp bướm Deli  32mm màu 8553A
Kẹp bướm Deli 32mm màu 8553A

Kích thước 32 mm; hộp 24 cái, 4 màu..

40.000 VNĐ
Kẹp inox 76mm Deli 9533
Kẹp inox 76mm Deli 9533

Kích thước 76 mm; túi 4 cái..

37.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 20 của 27 (2 Trang)