Hiển thị:
Trang

 Bìa mica A4 dày
Bìa mica A4 dày

A4 (210 x 297) mm (100 tờ/tập)..

82.000 VNĐ
 Bìa mica A4 mỏng
Bìa mica A4 mỏng

A4 (210 x 297) mm (100 tờ/tập)..

62.000 VNĐ
 Giá đỡ đa năng (Clip Board) Deli 9258
Giá đỡ đa năng (Clip Board) Deli 9258

 Khổ A4, thường được dùng để kẹp sách, tạp chí, tài liệu,.....

69.000 VNĐ
Băng dính 2 mặt 1 cm
Băng dính 2 mặt 1 cm

..

1.500 VNĐ
Băng dính 2 mặt 1,5 cm
Băng dính 2 mặt 1,5 cm

..

2.000 VNĐ
Băng dính 2 mặt 2 cm
Băng dính 2 mặt 2 cm

..

2.500 VNĐ
Băng dính 2 mặt 2,5 cm
Băng dính 2 mặt 2,5 cm

..

3.000 VNĐ
Băng dính 2 mặt 5 cm
Băng dính 2 mặt 5 cm

..

5.000 VNĐ
Băng dính dán gáy, các mầu 5cm
Băng dính dán gáy, các mầu 5cm

..

11.000 VNĐ
Băng dính giấy 1.5 cm
Băng dính giấy 1.5 cm

..

4.000 VNĐ
Băng dính giấy 2 cm
Băng dính giấy 2 cm

..

5.000 VNĐ
Băng dính giấy 5 cm
Băng dính giấy 5 cm

..

10.000 VNĐ
Băng xóa kéo Thiên Long FO-CT02
Băng xóa kéo Thiên Long FO-CT02

Băng dài 8m, rộng 5mm..

12.000 VNĐ
Băng xóa nhỏ Deli 7207
Băng xóa nhỏ Deli 7207

5mm x 8m..

12.000 VNĐ
Băng xóa nhỏ Plus - Whiper Mini
Băng xóa nhỏ Plus - Whiper Mini

Kích thước: 5mm x 7m..

12.000 VNĐ
Bìa ACO
Bìa ACO

310x242mm, Có thể chứa 50 tờ A4..

6.000 VNĐ
Bìa báo cáo (Report File) Thiên Long
Bìa báo cáo (Report File) Thiên Long

310x242mm, Có thể chứa 100 tờ A4..

6.000 VNĐ
Bìa hồ sơ 2 còng nhẫn (D Ring File) Deli 5383
Bìa hồ sơ 2 còng nhẫn (D Ring File) Deli 5383

Khổ A4, gáy rộng: 28mm, bìa dày 0.95mm..

35.000 VNĐ
Bìa hồ sơ 2 còng nhẫn (D Ring File) Deli 5387
Bìa hồ sơ 2 còng nhẫn (D Ring File) Deli 5387

Khổ A4, gáy rộng 40mm, bìa dày 1.1mm..

39.000 VNĐ
Bìa mica A4 trung
Bìa mica A4 trung

A4 (210 x 297) mm (100 tờ/tập)..

75.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 20 của 192 (10 Trang)