Danh mục: Dụng cụ

Máy đo huyết áp

Danh mục: Dụng cụ

Nhiệt kế

Danh mục: Dụng cụ

Miếng cao su mỏng

Danh mục: Dụng cụ

Ống nhựa thẳng

Danh mục: Dụng cụ

Ống cao su

Danh mục: Dụng cụ

Ống chữ T

Danh mục: Dụng cụ

Máy ghi công cơ

Danh mục: Dụng cụ

Đũa thủy tinh

Danh mục: Dụng cụ

Túi đinh ghim

Danh mục: Dụng cụ

Ống hút

Danh mục: Dụng cụ

Giá ống nghiệm

Danh mục: Dụng cụ

Đèn cồn

Danh mục: Dụng cụ

Dao ghép cây

Danh mục: Dụng cụ

Cặp ép thực vật

Danh mục: Dụng cụ

Kéo cắt cành

Danh mục: Dụng cụ

Kẹp ống nghiệm