Que/ nẹp tài liệu bằng nhựa.

  • Nhà sản xuất: TQ
  • Mã sản phẩm: 82217
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • Que/ nẹp tài liệu bằng nhựa.50 cái/hộp; 5 màu, cài tài liệu được 80mm....
  • 28.000 VNĐ

Que/ nẹp tài liệu bằng nhựa.

Facebook Comments ()