Hiển thị:
Trang

Kẹp bướm đen Echo 15 mm
Kẹp bướm đen Echo 15 mm

Kích thước 15 mm; hộp 12 cái..

5.000 VNĐ
Kẹp bướm đen 19mm
Kẹp bướm đen 19mm

Kích thước 19 mm; hộp 12 cái..

5.000 VNĐ
Kẹp bướm đen Slecho 25mm
Kẹp bướm đen Slecho 25mm

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

7.000 VNĐ
Kẹp bướm đen Slecho 32mm
Kẹp bướm đen Slecho 32mm

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

10.000 VNĐ
Kẹp bướm đen Echo 41 mm
Kẹp bướm đen Echo 41 mm

Kích thước 41 mm; hộp 12 cái..

16.000 VNĐ
Kẹp bướm đen Slecho 51mm
Kẹp bướm đen Slecho 51mm

Kích thước 51 mm; hộp 12 cái..

25.000 VNĐ
Kẹp bướm đen Deli 15mm
Kẹp bướm đen Deli 15mm

Kích thước 15 mm; hộp 12 cái..

5.000 VNĐ
Kẹp bướm đen Deli 19mm
Kẹp bướm đen Deli 19mm

..

5.000 VNĐ
Kẹp bướm đen Deli 25mm
Kẹp bướm đen Deli 25mm

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ
Kẹp bướm đen Deli 32mm
Kẹp bướm đen Deli 32mm

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

13.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 15mm Deli 8556A
Kẹp bướm màu 15mm Deli 8556A

Kích thước 15 mm; hộp 60 cái, 4 màu..

35.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 19mm 8555A
Kẹp bướm màu 19mm 8555A

Kích thước 19 mm; hộp 40 cái, 4 màu..

29.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 25mm Deli 8554A
Kẹp bướm màu 25mm Deli 8554A

Kích thước 25 mm; hộp 48 cái, 4 màu..

49.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 32mm Deli 8553A
Kẹp bướm màu 32mm Deli 8553A

Kích thước 32 mm; hộp 24 cái, 4 màu..

40.000 VNĐ
Kẹp inox 76mm Deli 9533
Kẹp inox 76mm Deli 9533

Kích thước 76 mm; túi 4 cái..

34.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 3 loại Deli 8560
Kẹp bướm màu 3 loại Deli 8560

Hộp 24 cái 3 loại cỡ 4, 5, 6 (4 màu)..

32.000 VNĐ
Que/ nẹp cài sổ bằng kim loại bọc nhựa Deli
Que/ nẹp cài sổ bằng kim loại bọc nhựa Deli

50 cái/hộp; 5 màu, cài tài liệu được 80mm...

28.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 17 của 17 (1 Trang)