Hiển thị:
Trang

Ghim # 10 Deli 0010N
Ghim # 10 Deli 0010N

#10; 1000 cái/hộp (15 tờ)..

3.000 VNĐ
Ghim Plus # 10
Ghim Plus # 10

..

4.000 VNĐ
Ghim IC # 10
Ghim IC # 10

Số #10; 1000ghim/hộp ..

3.000 VNĐ
Ghim 24/6 Deli 0012N
Ghim 24/6 Deli 0012N

24/6; 1000 cái/hộp  (25 tờ)..

7.000 VNĐ
Ghim  10 Double A
Ghim 10 Double A

Số 10; 1000ghim/hộp..

4.000 VNĐ
Ghim 24/6 Kw-triO 00246
Ghim 24/6 Kw-triO 00246

Số 24/6; 1000ghim/hộp..

7.000 VNĐ
Ghim vòng C62
Ghim vòng C62

100 cái/hộp..

3.000 VNĐ
Ghim vòng Inox Deli 0025 (Paper clips)
Ghim vòng Inox Deli 0025 (Paper clips)

29mm; 100 cái/hộp..

8.000 VNĐ
Ghim vòng nhiều mầu Deli 0024 (Paper clips)
Ghim vòng nhiều mầu Deli 0024 (Paper clips)

29mm; 100 cái/hộp (6 màu)..

8.000 VNĐ
Ghim mũ màu Deli 0021 (Push Pins)
Ghim mũ màu Deli 0021 (Push Pins)

23mm; 35 cái/hộp (5 mầu)..

9.000 VNĐ
Nam châm gắn bảng (Magnet) Deli 7824
Nam châm gắn bảng (Magnet) Deli 7824

..

16.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)