Bìa mica A4 mỏng

  • Nhà sản xuất: VN
  • Mã sản phẩm: MKA4-3
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • Bìa mica A4 mỏngA4 (210 x 297) mm (100 tờ/tập)...
  • 62.000 VNĐ

Facebook Comments ()