Hiển thị:
Trang

Băng dính 2 mặt 1 cm
Băng dính 2 mặt 1 cm

..

1.500 VNĐ
Băng dính 2 mặt 1,5 cm
Băng dính 2 mặt 1,5 cm

..

2.000 VNĐ
Băng dính 2 mặt 2 cm
Băng dính 2 mặt 2 cm

..

2.500 VNĐ
Băng dính 2 mặt 2,5 cm
Băng dính 2 mặt 2,5 cm

..

3.000 VNĐ
Băng dính 2 mặt 5 cm
Băng dính 2 mặt 5 cm

..

5.000 VNĐ
Băng dính dán gáy, các mầu 5cm
Băng dính dán gáy, các mầu 5cm

..

11.000 VNĐ
Băng dính giấy 1.5 cm
Băng dính giấy 1.5 cm

..

4.000 VNĐ
Băng dính giấy 2 cm
Băng dính giấy 2 cm

..

5.000 VNĐ
Băng dính giấy 5 cm
Băng dính giấy 5 cm

..

10.000 VNĐ
Băng dính trong OPP FO-BKT04 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT04 (Flexoffice)

hông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agra..

9.000 VNĐ
Băng dính trong OPP FO-BKT06 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT06 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

12.000 VNĐ
Băng dính trong OPP FO-BKT08 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT08 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

17.000 VNĐ
Băng dính trong OPP FO-BKT10 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT10 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

20.000 VNĐ
Băng dính trong OPP FO-BKT15 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT15 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

28.000 VNĐ
Băng dính trong OPP FO-BKT20 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT20 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

38.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 Trang)