Bàn tính học đếm

  • Nhà sản xuất: Minh Thành
  • Mã sản phẩm: MN562063
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • Bàn tính học đếmGiúp trẻ phát triển trí tuệ và bước đầu tập đếm từ 1 đến 10, làm quen với những con số.Vật liệu bằng gỗ. Bàn tính gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có 6 hạt và các con số từ 0 đến 9 được s...
  • 150.000 VNĐ

Bàn tính học đếm

Facebook Comments ()