Am pe kế; 5A (CSCN2079)

  • Nhà sản xuất: TQ
  • Mã sản phẩm: CSCN2079
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • Am pe kế; 5A (CSCN2079)Loại thông dụng có cường độ I = 5 A...
  • 181.000 VNĐ

CSCN2079

Facebook Comments ()